Gergi Tavan Uygulama

– Gergi tavan ürünleri , montaj öncesi mutlaka oda sıcaklığına getirilmeli , sıcaklık uygun değilse , ısıtıcı ile düşük seviyede ısı verilerek açılmalıdır. Isıtarak açmak , malzeme de meydana gelebilecek kırılmanın önüne geçecektir. Gergi tavan ürünü, soğuk ortamlarda sertleşen , kırılgan bir yapıya sahiptir. Uygulanan ısı ile hacmi genişler ve ipeksi bir dokuya dönüşür.
– Uygulama öncesi , gergi tavan alanının temiz olması gerekir , tadilat yapılan alanlarda , tüm uygulamalar bittikten sonra gergi tavan uygulaması yapılmalıdır.
– Gergi tavan uygulamaısnda kullanılacak olan profiller uygun ölçülerdeki vidalar ile max. 5 cm aralıklarla vidalanmalıdır, bu mesafe 10cm ‘e kadar çıkartılabilir.
– Profillerin köşe birleşme yerleri sivri olarak kalmamalı mutlaka sivri ve keskin bitişler düzeltilmelidir.
– Profillerin birleşim yerlerinde arada her hangi bir kot farkı olmamasına dikkat edilmeli , açıklık kalmamalıdır.
– Gergi tavan için başlangıç noktası köşeler olmaldır. 4 köşeli bir alanda köşelere sıkıştırılmalı , böylelikle tüm alanlarda eşit esneme oranı sağlanmalıdır.
– Köşe montajları yapıldıktan sonra uzun kenarlar daha sonra kısa kenarlar , fitillerden profillere tutturulmalıdır. Boşlukta kalan gergi tavan ürünü komple profillere tutturularak uygulama tamamlanmalıdır.
– Dikkat edilecek en önemli unsur , uygulamanın ısıtıcı ile yapılmasıdır. Isıtıcı yaklaşık 1,5 m mesafeden tutulmalı , dairesel hareketlerle ısının homojen bir şekilde gergi tavan ürününe yayılması sağlanmalıdır.
– Gergi tavan uygulaması yapılırken malzemeyi ısıtmanın yanı sıra mekanında ısıtılması , uygulamayı kolaylaştıracaktır.
– Büyük alanlarda özellikle dijital baskılı gergi tavan ürünü kullanılıyorsa ve desen devamı gerektirdiğinde, bazı alanlarda işaretler belirlenmeli , desen kaybı yaşanmaması için bu işaretlerden yardım alarak montaj yapılmalıdır.
– Gerekli malzemelerin temini , oda ısısının uygun hale getirilmesinden sonra , gergi tavan uygulaması kısa sürede gerçekleştirilebilir. Uygulaması kolay bir yapı elemanıdır.